De praktijk

De praktijk van ACSG SeksuologenSeksuologen, is gevestigd in het AOC (Algemeen Ondernemerscentrum) op het WG-plein in Amsterdam.

Wij richten ons als behandelaars op het concreet oplossen van seksuele problemen en doen dit aan de hand van gesprekken.

Vaak komt een seksueel probleem niet alleen en is er meer aan de hand: wij nemen echter het seksuele probleem in de eerste plaats als focus.

Als wij met stellen werken richten wij ons op de integratie tussen seksualiteit en intimiteit, met andere woorden: hoe kun je in een langerdurende relatie vorm blijven geven aan je seksualiteit?

In een eerste gesprek worden uw vragen en klachten geïnventariseerd en bespreken we een vervolgtraject. Om tot het gewenste resultaat te komen kan één gesprek voldoende zijn, maar meestal zijn er meerdere sessies nodig. U moet rekenen op vijf à tien gesprekken.

We verrichten geen lichamelijk onderzoek, maar werken nauw samen met bekkenfysiotherapeuten, seksuologisch geschoolde artsen en specialisten.

Alles wat u met een seksuoloog bespreekt is vertrouwelijk. Dat betekent dat er geen informatie aan derden wordt gegeven zonder uw toestemming.