Marij Rossmark

Vanaf 1985 ben ik werkzaam als psychotherapeut en seksuoloog NVVS, eerst bij de Rutgers Stichting in Amsterdam en na de fusie met MR 70 in 2002 bij het Amsterdams Centrum voor Seksuele Gezondheid (ACSG).

Sinds 2008 werk ik als zelfstandig gevestigd seksuoloog NVVS, GZ psycholoog en psychotherapeut in de maatschap ACSG seksuologen. Sinds 2015 werk ik samen met Aukje Schade, psycholoog NIP en seksuoloog NVVS.

Mijn aandachtsgebieden zijn seksuele problemen bij vrouwen zoals geen zin, pijn bij het vrijen, vaginistisch reageren , problemen met opwinding en orgasme en seksuele problemen ten gevolge van traumatische ervaringen.

De laatste jaren is mijn focus meer gaan liggen op de psychotherapeutische behandeling van angst- en /of stemmingsstoornissen, al dan niet in combinatie met seksuele stoornissen. In beperkte mate behandel ik nog seksuele problematiek, zowel individueel als in combinatie met relatieproblematiek. Bij relatietherapie werk ik vanuit EFT (Emotionally Focused Couple Therapy). Op de website van EFT kunt u daarover meer lezen.

In principe werk ik zowel in individuele als relatietherapie in korte trajecten van  5 tot 15 zittingen. Bij complexere problematiek kan een langer psychotherapeutische behandeling nodig zijn. Dit wordt met u besproken.

(BIG)Registraties en professionele standaard
Ik ben BIG geregistreerd als psychotherapeut (19035901016) en als GZ psycholoog (890355901025)bij het Ministerie van Volksgezondheid. Daarnaast ben ik geregistreerd seksuoloog  NVVS en gevorderd EFT therapeut. Ik werk volgens de gangbare procedures en richtlijnen.
De klachtenprocedure van mijn beroepsvereniging LVVP neem ik in acht.

Beroepsverenigingen
Ik ben gewoon lid van de volgende verenigingen:

 

 

 

Kwaliteitsstatuut
Sinds 1 januari 2017 beschik ik over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ-vrijgevestigde: (PDF)

Privacy verklaring
ACSG Seksuologen respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Zie onze privacyverklaring in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Openingstijden en afspraak maken
U kunt een afspraak  maken door een email te sturen naar: m.rossmark@acsg-seksuologen.nl of door mij te bellen: 06 42167635. Als ik niet kan reageren, spreek svp een bericht in, dan bel ik u zo snel mogelijk terug, meestal binnen twee dagen. Ik hanteer geen wachtlijst. Mijn openingstijden zijn: maandag van 14.00 tot 20.00u, donderdag van 9 tot 18.00u en vrijdag van 9 tot 18 u.

In verband met het afbouwen van mijn praktijk neem ik per 1 januari 2020 geen nieuwe cliënten meer aan voor de BGGZ en SGGZ.